Thiết bị mạng là các thiết bị được sử dụng để kết nối và truyền tải dữ liệu trong mạng máy tính. Các thiết bị mạng khác bao gồm access point, repeater, bridge, và gateway. Các thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và quản lý mạng máy tính.

Router Wifi - Bộ Phát Không Giây (19)

Switch - Thiết Bị Chia Mạng (14)

Thiết bị mạng là các thiết bị được sử dụng để kết nối và truyền tải dữ liệu trong mạng máy tính. Các thiết bị mạng phổ biến bao gồm:
  1. Router: thiết bị mạng được sử dụng để kết nối mạng riêng tư với mạng Internet.
  2. Switch: thiết bị mạng được sử dụng để kết nối các thiết bị mạng trong một mạng LAN (Local Area Network).
  3. Hub: thiết bị mạng được sử dụng để kết nối các thiết bị mạng trong một mạng LAN. Tuy nhiên, hub không thực hiện chức năng chuyển mạch thông minh như switch.
  4. Modem: thiết bị mạng được sử dụng để kết nối mạng đường dây điện thoại hoặc cáp truyền hình với mạng máy tính.
  5. Firewall: thiết bị mạng được sử dụng để bảo vệ mạng máy tính khỏi các mối đe dọa từ Internet.
Các thiết bị mạng khác bao gồm access point, repeater, bridge, và gateway. Các thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và quản lý mạng máy tính.