Máy Tính Văn Phòng VPBKC08 – (… Giá Bán: 6450000
 • Bộ máy tính văn phòng VPBKC08
 • CPU: G6405
 • Mainboard: H410
 • Ram: 8GB DDR4
 • Nguồn Golden-Field X10
Máy Tính Văn Phòng VPBKC07 – (… Giá Bán: 6100000
 • Bộ máy tính văn phòng VPBKC07
 • CPU: G6405
 • Mainboard: H410
 • Ram: 4GB DDR4
 • Nguồn Golden-Field X10
Máy Tính Văn Phòng VPBKC06 – (… Giá Bán: 6100000
 • Bộ máy tính văn phòng VPBKC06
 • CPU: G6400
 • Mainboard: H410
 • Ram: 4GB DDR4
 • Nguồn Golden-Field X10
Máy Tính Văn Phòng VPBKC05 – (… Giá Bán: 6450000
 • Bộ máy tính văn phòng VPBKC05
 • CPU: G6400
 • Mainboard: H410
 • Ram: 8GB DDR4
 • Nguồn Golden-Field X10
Bộ máy tính văn phòng VPBKC04 –… Giá Bán: 6150000
 • Bộ máy tính văn phòng VPBKC04
 • CPU: Intel Pentium® Gold G5420
 • Mainboard: H310 Pro E
 • Ram: 8GB DDR4
 • Nguồn: GoldenField ATX - G500A (ATX-G500A)
Bộ máy tính văn phòng VPBKC03 –… Giá Bán: 5800000
 • Bộ máy tính văn phòng BKC
 • CPU: Intel Pentium® Gold G5420
 • Mainboard: H310 Pro E
 • Ram: 4GB DDR4
 • Nguồn: GoldenField ATX - G500A (ATX-G500A)
Giảm -2%
Bộ máy tính văn phòng VPBKC02 –… Giá Bán: 5900000
 • Bộ máy tính văn phòng BKC
 • CPU: G5900
 • Mainboard: H410
 • Ram: 8GB DDR4
 • Nguồn VP 480
Giảm -8%
Bộ máy tính văn phòng VPBKC01 –… Giá Bán: 5990000
 • Bộ máy tính văn phòng BKC
 • CPU: G5905
 • Mainboard: H410
 • Ram: 4GB DDR4
 • Nguồn VP 480
0363116018
challenges-icon chat-active-icon