Bách khoa PC

Router Wi-Fi Totolink N150RT chuẩn N 150Mbps

Mã số sản phẩm :
279.000₫
- Tốc độ wfi - Hiệu suất ổn định - Thưởng thức IPTV - Cài đặt dễ dàng - Multiple Networks Available - Chế độ bảo mật - Kiểm soát thời gian - Sẵn sàng với IPv6

- Tốc độ wfi
- Hiệu suất ổn định
- Thưởng thức IPTV
- Cài đặt dễ dàng
- Multiple Networks Available
- Chế độ bảo mật
- Kiểm soát thời gian
- Sẵn sàng với IPv6