Bách khoa PC

Pin Laptop HP 4420S

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop HP 4420S Đời máy: ▪ HP Pro book: 4420, 4420S Dung lượng:4800mAh Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop HP 4420S 
Đời máy: ▪ HP Pro book: 4420, 4420S 
Dung lượng:4800mAh 
Cells: 6 Cells