Bách khoa PC

Pin Laptop Acer 5500

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Acer 5500 Đời máy: ▪ Acer Aspire: 3050,3220,3680,3600, 5050,5570,5573,5580 ,5583 - Acer Travelmate: 2480,3240,3260,3270 Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Acer 5500 
Đời máy: ▪ Acer Aspire: 3050,3220,3680,3600, 
5050,5570,5573,5580 ,5583 
- Acer Travelmate: 2480,3240,3260,3270 
Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells