Bách khoa PC

USB Thu Wifi TP Link 723N 300Mbps

Mã số sản phẩm :
210.000₫
Giao Diện USB 2.0 Nút Nút Quick Security Setup (QSS) (tương thích với WPS) Kích Thước ( W x D x H ) 36.8×17×8.4mm huẩn Không Dây IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Tần Số 2.400-2.4835GHz Tốc Độ Tín Hiệu 11n: Lên đến 150Mbps( động ) 11g: Lên...

Giao Diện

USB 2.0

Nút

Nút Quick Security Setup (QSS) (tương thích với WPS)

Kích Thước ( W x D x H )

36.8×17×8.4mm

huẩn Không Dây

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Tần Số

2.400-2.4835GHz

Tốc Độ Tín Hiệu

11n: Lên đến 150Mbps( động )
11g: Lên đến 54Mbps( động )
11b: Lên đến 11Mbps( động )

EIRP

<20dBm(EIRP)

Độ Nhạy Tiếp Nhận

130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER