Bách khoa PC

Router Wi-Fi Totolink N300RT chuẩn N 300Mbps

Mã số sản phẩm :
370.000₫
Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps - Tốc độ wfi - Hiệu suất ổn định - Thưởng thức IPTV - Cài đặt dễ dàng - Multiple Networks Available - Chế độ bảo mật - Kiểm soát thời gian - Sẵn sàng với IPv6

Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps

 • - Tốc độ wfi
  - Hiệu suất ổn định
  - Thưởng thức IPTV
  - Cài đặt dễ dàng
  - Multiple Networks Available
  - Chế độ bảo mật
  - Kiểm soát thời gian
  - Sẵn sàng với IPv6