Bách khoa PC

Ram Strontium 8G/1600 DDRam III ( dùng cho Sever)

Mã số sản phẩm :
1.700.000₫
Ram Strontium 8G/1600 DDRam III ( dùng cho Sever)

Ram Strontium 8G/1600 DDRam III ( dùng cho Sever)

Sản phẩm liên quan