Bách khoa PC

Ram DATO 4G/1600 MHz DDRam III

Mã số sản phẩm :
600.000₫
- Capacity: 4GB - Mhz: 1600 Mhz - Pin: 240 pins - Chips: 128M x 8, 256M x8

- Capacity: 4GB

- Mhz: 1600 Mhz

- Pin: 240 pins

- Chips: 128M x 8, 256M x8

Sản phẩm liên quan