Bách khoa PC

Pin Laptop Lenovo G430

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G430 Đời máy: * Lenovo G430, G430A, G530, G530A, L3000 Series: ▪ Lenovo 3000: (N500 Series): Type 4233-52U ▪ Lenovo3000: (G430 Series): 3000 G430 4152, 3000 G430 4153, 3000 G430A, 3000 G430L, 3000 G430M ▪ Lenovo 3000: (G450 Series): 3000 G450 2949, 3000 G450A,3000 G45 Dung lượng:11.1v 4400mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G430 
Đời máy: * Lenovo G430, G430A, G530, G530A, L3000 Series: 
▪ Lenovo 3000: (N500 Series): Type 4233-52U 
▪ Lenovo3000: (G430 Series): 3000 G430 4152, 3000 G430 4153, 3000 G430A, 3000 G430L, 3000 G430M 
▪ Lenovo 3000: (G450 Series): 3000 G450 2949, 3000 G450A,3000 G45 
Dung lượng:11.1v 4400mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells