Bách khoa PC

Pin Laptop HP 6720

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: 6720 Đời máy: ▪ HP COMPAQ: 6720 , 6720S, 6720T Dung lượng:110.8v 4800mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: 6720 
Đời máy: ▪ HP COMPAQ: 6720 , 6720S, 6720T 
Dung lượng:110.8v 4800mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells