Bách khoa PC

Pin Laptop HP 6520

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: 6520 Đời máy: Business Notebook: 6520S, 6530s, 6531s, 6535S ▪ HP: 540,HP 541,COMPAQ 510 Dung lượng:10.8v 4800mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: 6520 
Đời máy: Business Notebook: 6520S, 6530s, 
6531s, 6535S 
▪ HP: 540,HP 541,COMPAQ 510 
Dung lượng:10.8v 4800mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells