Bách khoa PC

Pin Laptop HP 2133

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: 2133 Đời máy: ▪ HP MINI: 210,2133, 2140 Dung lượng:10.8V - 5500mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: 2133 
Đời máy: ▪ HP MINI: 210,2133, 2140 
Dung lượng:10.8V - 5500mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells