Bách khoa PC

Pin Laptop Acer 5745G

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Acer 5745G Đời máy: ▪ Aspire: 5745G,4745G Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Acer 5745G 
Đời máy: ▪ Aspire: 5745G,4745G 
Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells