Bách khoa PC

Pin Laptop Acer 5220

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Acer 5220 Đời máy: - Acer Aspire : 7520G, 5520, 5920, 6920, 6920G, 7520, 7720, 7720G, 7720Z, 8920, 8920G,8930 - Travelmate: 5220,5310,5320,5620 Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Acer 5220 
Đời máy: - Acer Aspire : 7520G, 5520, 5920, 6920, 
6920G, 7520, 7720, 7720G, 7720Z, 8920, 
8920G,8930 
- Travelmate: 5220,5310,5320,5620 
Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells