Bách khoa PC

Pin Laptop Acer 4810T

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Acer 4810T Đời máy: ▪ Acer Aspire 3810T: 351G25, 351G25N, 352G32na, 354G32n, 6415 ▪ Aspire 3810T: H22, H22F, S22, S22F ▪ Aspire 3810TZ: 4880 ▪ Aspire 4810: 4439 ▪ Aspire 4810T: 352G32Mn, 353G25Mn, 8480 ▪ Aspire 4810TG: R23, R23F ▪ Aspire 4810TZ: 4011 ▪ Aspire 5810T: 354G32Mn Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Acer 4810T 
Đời máy: ▪ Acer Aspire 3810T: 351G25, 351G25N, 352G32na, 354G32n, 6415 
▪ Aspire 3810T: H22, H22F, S22, S22F 
▪ Aspire 3810TZ: 4880 
▪ Aspire 4810: 4439 
▪ Aspire 4810T: 352G32Mn, 353G25Mn, 8480 
▪ Aspire 4810TG: R23, R23F 
▪ Aspire 4810TZ: 4011 
▪ Aspire 5810T: 354G32Mn 
Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells