Bách khoa PC

Pin Laptop Acer 4741G

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Acer 4741G Đời máy: ▪Aspire 4738,4741, 4751 Dung lượng:10.8v - 4800mAh Li-ion Cells: 8 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Acer 4741G 
Đời máy: ▪Aspire 4738,4741, 4751 
Dung lượng:10.8v - 4800mAh Li-ion 
Cells: 8 Cells