Bách khoa PC

Pin Laptop Acer 4710/4730Z

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: Pin Laptop Acer 4710/4730Z Đời máy : Aspire 4310,4320,4332,4510,4520, 4710.4720,4730Z,4920 Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: Pin Laptop Acer 4710/4730Z 
Đời máy : Aspire 4310,4320,4332,4510,4520, 
4710.4720,4730Z,4920 
Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion 
Cells: 6 Cells