Bách khoa PC

Pin cho máy HP CQ42

Mã số sản phẩm :
0₫
Mã Pin: CQ42 Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ32,CQ42,G42,CQ62 Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion Cells: 6 Cells

Mã Pin: CQ42
Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ32,CQ42,G42,CQ62
Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
Cells: 6 Cells