Bách khoa PC

"Màn hình máy tính Samsung 21.5'' LS22E45UFS (HDMI.VGA) "

Mã số sản phẩm :
2.490.000₫

Sản phẩm liên quan