Bách khoa PC

Logitech G810 Orion Spectrum RGB Mechanical

Mã số sản phẩm :
3.800.000₫
PHYSICAL SPECIFICATIONS Height: 6.0 in (153 mm) Width: 17.5 in (443.5 mm) Depth: 1.4 in (343 mm) Weight (w/o cable): 2.6 lb (1180 g)
PHYSICAL SPECIFICATIONS

Height: 6.0 in (153 mm)
Width: 17.5 in (443.5 mm)
Depth: 1.4 in (343 mm)
Weight (w/o cable): 2.6 lb (1180 g)

Sản phẩm liên quan