Bách khoa PC

Hướng dẫn cách đăng ký tên miền HiKvision

Hướng dẫn cách đăng ký tên miền HiKvision

  07/09/2016

  Hoàng Nam

Chào các bạn,

Có rất nhiều đại lý khách hàng, và anh em kỹ thuật hỏi Cty về cách đăng ký tên miền HiKvision.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng kí tên miền miễn phí của hãng camera Hikvision một cách cụ thể nhất.

Bước 1: Cấu hình đầu ghi

  • Các bạn vào Menu -> Configuration -> Network -> Ganeral ( Thay đổi lại IP và DNS mặc định của đầu ghi)

+ IPPV4 Addree : đặt địa chỉ cần tạo ( ko trùng với đĩa chỉ nào trong hệ thống mạng nội bộ)

+ IPPV4 Subnet : 255.255.255.0

+ IPPV4 Deafault Gateway : Đặt giống với Modem

+ Preferret DNS Sever : 208.67.222.222

+ Alternate DNS Sever : 8.8.8.8

  • Menu -> Configuration -> Network -> Platform Access :

+ Bỏ dấu tích mục Enable

  • Menu -> Configuration -> Network -> DDNS :

+ Đặt tên miền

  • Menu -> Configuration -> Network -> NAT :

+ RTSP Port : External Port mặc định là: 554, Các bạn đổi thành: 1554

Bước 2: Cấu hình modem

Trong Modem các bạn tìm đến mục: DMZ host IP Address ( nhập địa chỉ ip đầu ghi hình )

Bước 3: Quản lý và Add tên miền

 

+ Các bạn chọn Device Management -> Add

+ Dòng 1: Nhập Seria

+ Dòng 2: Nhập tên miền các bạn đã tạo trước đó trong đầu ghi hình

+ Dòng 3: Port các bạn để mặc định là 0.

 

Bước 4: Các tải phần mềm IVMS 4500 và tận hưởng thành quả.

 

Chúc các bạn thành công,

Đóng góp ý kiến