Bách khoa PC

Chương trình hỗ trợ trang trí phòng máy

Chương trình hỗ trợ trang trí phòng máy

  03/08/2016

  Hoàng Nam

 1. Chương trình hỗ trợ đại lý bán i-Café, phòng Games:
 1. Đối tượng áp dụng chương trình:
 • Là khách hàng i-Café lắp mới hoặc nâng cấp sử dụng bộ sản phẩm Main, VGA Gigabyte.
 • Chương trình áp dụng cho 50 Khách hàng đầu tiên.
 • Từ 20/7/2016 đến 20/9/2016 hoặc kết thúc khi số lượng hỗ trợ đã hết.
 • Số lượng hỗ trợ có hạn, ưu tiên hỗ trợ với khách hàng đăng ký sớm.
 1. Thời gian áp dụng chương trình:
 1. Nội dung chương trình:

Khách hàng I-Café, phòng Games lắp mới hoặc nâng cấp sử dụng cấu hình sản phẩm và số lượng thuộc 1 trong 2 gói I-Café bên dưới sẽ nhận được hỗ trợ Décor phòng Games:

Gói I-Café 1:

 1. Sản phẩm áp dụng:
 • Mainboard : Mã H81M-DS2 / B85M-D2V / B85M-D3V
 • VGA Graphic : Mã N730D3-2GI / N730D5OC-1GI / N730D5-2GI
 • Hỗ trợ 2.000.000 VNĐ / Phòng, với số lượng 30 bộ Main+VGA / phòng.
 • Số lượng phòng Games hỗ trợ là: 25 phòng / chương trình
 1. Số lượng và giá trị hỗ trợ:

 

Gói I-Café 2:

 1. Sản phẩm áp dụng:
 • Mainboard : Mã H110M-DS2 / B150M-D2V / B150M-D3V
 • VGA Graphic : Mã N750TD5-2GI / N750TOC2-2GI / N950D5-2GD / N950OC-2GD
 • Hỗ trợ 4.000.000 VNĐ / Phòng, với số lượng 30 bộ Main+VGA / phòng.
 • Số lượng phòng Games hỗ trợ là: 25 phòng / chương trình
 1. Số lượng và giá trị hỗ trợ:

 

 1. Yêu cầu chung:
 • Chốt gói hỗ trợ trước khi triển khai Décor phòng Games.
 • Báo cáo hình ảnh phòng Game sau khi triển khai:
 • Biển bảng/Poster Game bắt buộc có Logo Gigabyte.
 • 04 ảnh chụp phòng Game bao gồm 02 x ngoài phòng Game/ 02 x Trong phòng game.
 • Cung cấp bản sao hóa đơn xuất hàng I-Café, nếu có yêu cầu.

Đóng góp ý kiến