Các cấu hình máy tính văn phòng, gaming bkc
Dưới đây là các cấu hình tham khảo phù hợp vào tuỳ từng mục đính sử dụng. Quý khách hàng liên hệ hotline: 0968.99.33.55 để được tư vấn dựng các cấu hình theo ý muốn của mình
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C01

4.500.000

Học online

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 4GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C02

4.800.000

Học online, Văn Phòng

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C03

4.800.000

Học online, Bán Hàng

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C04

5.000.000

Học online, Bán Hàng, Bán Hàng..

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P01

5.000.000

Văn phòng

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 4GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P03

5.200.000

Văn phòng, Kế Toán

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P02

5.400.000

Văn phòng, Kế Toán

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P04

5.800.000

Văn phòng, Kế Toán

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 250W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-01

6.400.000

Văn phòng, Game nhẹ

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-10105
 • Motherboard.png Mainboard H410/H510
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn Xigmatek X350
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-02

6.550.000

Văn phòng, Game nhẹ

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-10105
 • Motherboard.png Mainboard H410/H510
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Xigmatek X350
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-03

7.800.000

Văn phòng, Game nhẹ

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-12100
 • Motherboard.png Mainboard H610
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn Xigmatek X350
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-04

8.000.000

Văn phòng, Game nhẹ

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-12100
 • Motherboard.png Mainboard H610
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Xigmatek X350
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-01

8.000.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard.png Mainboard H410/H510
 • Vga VGA 1030 2GB
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Xigmatek X350
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-02

8.500.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard.png Mainboard H410/H510
 • Vga VGA 1030 2GB
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 16GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Xigmatek X350
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-03

9.900.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard.png Mainboard H410/H510
 • Vga MSI RX6400 4GB
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Huntkey CP4000 400W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-04

10.300.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard.png Mainboard H410/H510
 • Vga MSI RX6400 4GB
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 16GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Huntkey CP4000 400W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-01

7.200.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5-10400
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-02

7.400.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5-10400
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-03

7.800.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5-10400
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 16GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-04

9.300.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5 - 12400
 • Motherboard.png Mainboard H610
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 120GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-05

9.500.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5 - 12400
 • Motherboard.png Mainboard H610
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5F-01

9.000.000

LMHT, Valora, Fifa...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5-10400F
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Vga MSI GT 1030 2GB DDR4
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-06

9.800.000

Văn phòng, Game nhẹ

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5 - 12400
 • Motherboard.png Mainboard H610
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 16GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn 350W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột
Cấu Hình Máy Tính Dựng Sẵn - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-04

10.650.000

LMHT, Valora, Fifa...

 • 4617522-E1666424365755.Png CPU Intel Core i5-10400F
 • Motherboard.png Mainboard H410
 • Motherboard.png MSI RX6400 4GB DDR6
 • Ram-Memory-Icon.png Ram 8GB DDR4
 • 2165078.Png 240GB SSD
 • Psu Nguồn Huntkey CP4000 400W
 • Windows-10-Logo.png Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box-Icon-20.Png Tặng Bộ Phím Chuột