Các cấu hình máy tính văn phòng, gaming bkc
Dưới đây là các cấu hình tham khảo phù hợp vào tuỳ từng mục đính sử dụng. Quý khách hàng liên hệ hotline: 0968.99.33.55 để được tư vấn dựng các cấu hình theo ý muốn của mình
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C01

4.500.000

Học online


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 4GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C02

4.800.000

Học online, Văn Phòng


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C03

4.800.000

Học online, Bán Hàng


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-C04

5.000.000

Học online, Bán Hàng, Bán Hàng..


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Celeron G5905
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P01

5.000.000

Văn phòng


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 4GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P03

5.200.000

Văn phòng, Kế Toán


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P02

5.400.000

Văn phòng, Kế Toán


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VP-P04

5.800.000

Văn phòng, Kế Toán


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Pentium G6405
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 250W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-01

6.400.000

Văn phòng, Game nhẹ


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-10105
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410/H510
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Xigmatek X350
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-02

6.550.000

Văn phòng, Game nhẹ


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-10105
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410/H510
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Xigmatek X350
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-03

7.800.000

Văn phòng, Game nhẹ


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-12100
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H610
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Xigmatek X350
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-04

8.000.000

Văn phòng, Game nhẹ


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-12100
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H610
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Xigmatek X350
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-01

8.000.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410/H510
 • Vga - Bách Khoa Computer VGA 1030 2GB
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Xigmatek X350
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-02

8.500.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410/H510
 • Vga - Bách Khoa Computer VGA 1030 2GB
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 16GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Xigmatek X350
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-03

9.900.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410/H510
 • Vga - Bách Khoa Computer MSI RX6400 4GB
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Huntkey CP4000 400W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3F-04

10.300.000

Game nhẹ, LMHT, Fifa, Valora...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i3-10100F
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410/H510
 • Vga - Bách Khoa Computer MSI RX6400 4GB
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 16GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Huntkey CP4000 400W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-01

7.200.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5-10400
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-02

7.400.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5-10400
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-03

7.800.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5-10400
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 16GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-04

9.300.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5 - 12400
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H610
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 120GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-05

9.500.000

Game nhẹ, Kế Toán, PTS, AI...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5 - 12400
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H610
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5F-01

9.000.000

LMHT, Valora, Fifa...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5-10400F
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Vga - Bách Khoa Computer MSI GT 1030 2GB DDR4
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC GMI5-06

9.800.000

Văn phòng, Game nhẹ


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5 - 12400
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H610
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 16GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn 350W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột
14209 - Bách Khoa Computer

Bảo Hành 36 Tháng
*Hình Ảnh Vỏ Case Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ

Máy Tính Để Bàn BKC VPI3-04

10.650.000

LMHT, Valora, Fifa...


  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 783

  Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zsdvjoou/public_html/wp-includes/media.php on line 789
 • 4617522 E1666424365755 - Bách Khoa Computer CPU Intel Core i5-10400F
 • Motherboard - Bách Khoa Computer Mainboard H410
 • Motherboard - Bách Khoa Computer MSI RX6400 4GB DDR6
 • Ram Memory Icon - Bách Khoa Computer Ram 8GB DDR4
 • 2165078 - Bách Khoa Computer 240GB SSD
 • Psu - Bách Khoa Computer Nguồn Huntkey CP4000 400W
 • Windows 10 Logo - Bách Khoa Computer Windows 10, Office, các phần mềm cơ bản
 • Box Icon 20 - Bách Khoa Computer Tặng Bộ Phím Chuột