Xây Dựng Cấu Hình Máy Tính

Cái Dòng Socket intel  phổ thông - lựa chọn CPU và mainboard đúng socket

LGA 1700 - H660, B660, Z690
LGA 1200 - H410, B460, Z490, H510, B560, Z590
LGA 1151 - 6th H110, B150, H170, Z170
                 - 7th B250, H270, Z270
                 - 8th và 9th H310, B360/B365, H370, Z370, Z390
LGA 1150 - H81, B85, H87, Z87, H97, Z97, C222, C224
LGA 1155 - H61, B65, H67, Z68, H71, B75, H77, Z77

Tổng:
Mua Hàng
Xoá Tất Cả
×